Sida aad ku heli kartid lacagtii horumarinta guriga ee lagaa qaaday (Security Deposit Return in Somali)